Журнал «Українська музика» – це рецензоване наукове видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми історії та теорії музики. 

ISSN: 2224-0926 (Print)

Засновник: Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

Журнал виходив щомісячно ще у 1937–1939 роках за підтримки Наукового товариства імені Шевченка, був органом Союзу українських професійних музик у Львові.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 17322-6092Р від 29.11.2010

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність: 4 рази на рік.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

Галузь знань: культура і мистецтво.

Спеціальності: 025 - Музичне мистецтво.

Головний редактор: Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Дійсний член Європейської академії наук, завідувач кафедри історії музики, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка.

Політика видання: оприлюднення наукових досліджень із різних галузей мистецтвознавства (історії та теорії музики, музичного виконавства, органології тощо), праць із музичної педагогіки, психології, філософії, естетики, а також рецензій, оглядів, музично-критичних повідомлень, ювілейних статей, спогадів, перекладів та ін., які висвітлюють актуальні події в музичному житті та актуалізують ретроспективу національної культури.

Проблематика: історія та теорія музики, музична педагогіка, музичне виконавство, музична психологія, музична соціологія, музика в системі універсалій.

Колектив редакції працює над тим, щоб включити збірник у міжнародні каталоги електронних бібліотек та наукометричні бази для входження у міжнародний науко-інформаційний та комунікаційний простір. 

Поточний номер

№ 1(44) (2023): Українська музика : науковий часопис
Опубліковано: 2023-06-22

Статті

Переглянути всі випуски