Мета та завдання

Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка – видання, в якому висвітлюються актуальні культурологічні, філософські та етико-естетичні проблеми музикознавства, питання історії та теорії музичного мистецтва і культури, прогресивні школи і новітні методики підготовки музичних виконавців.

Метою видання є оприлюднення наукових досліджень з історії і теорії музики як минулого, так і сьогодення, а також матеріалів, рецензій, відгуків, оглядів, музично-критичних публікацій, перекладів, в яких відображається музичне, культурне, мистецьке життя в різних його проявах та в різні історичні періоди.

Щоквартальник має різні рубрики і охоплює широкий спектр проблем як універсального, так і персоналістичного характеру. Кожен випуск зазвичай присвячується окремій ювілейній події, але публікації не обмежуються одним тематичним спрямуванням, а охоплюють широке коло наукових зацікавлень.

Основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі культури та мистецтва;

- опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в сфері досліджень з історії, теорії та практики музичного мистецтва.