Етичні норми

Редакційна політика журналу спирається на міжнародні правила охорони авторського права, норми чинного законодавства України, міжнародні видавничі стандарти. Підтримує Кодекс етики наукових публікацій, вибудовує роботу редакторів і видавців з урахуванням етичних норм, закріплених у Кодексі поведінки і керівних принципах найкращої практики для редактора журналу і Кодексі поведінки для видавця журналу, які розроблені Комітетом з публікаційній етики (COPE). Редакція журналу заявляє про відсутність зловживання службовим становищем.

Обов'язки автора або колективу авторів (далі - автор)

Автор несе відповідальність за достовірність і вірогідність результатів наукового дослідження і зміст статті.

Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в статті, повністю оригінальні.

Автор повинен гарантувати, що дана стаття не буде опублікована в інших журналах.

Автори повинні слідувати інструкціям для авторів і дотримуватися правил цитування.

Автори зобов'язані відповідати на коментарі рецензентів і вносити запропоновані зміни, засновані на цих зауваженнях.

Автор несе відповідальність за достовірність і вірогідність результатів наукового дослідження і зміст статті.

Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в статті, повністю оригінальні.

Автор повинен гарантувати, що дана стаття не буде опублікована в інших журналах.

Автори повинні слідувати інструкціям для авторів і дотримуватися правил цитування.

Автори зобов'язані відповідати на коментарі рецензентів і вносити запропоновані зміни, засновані на цих зауваженнях.

Обов'язки редакції

Редакція несе відповідальність за зміст журналу і якість публікованих статей.

Редакція журналу повинна бути об'єктивною щодо представлених матеріалів і враховувати основні критерії відбору статті:
- професійний рівень і актуальність статті;
- відповідність теми професійної спрямованості журналу.

Редакція зобов'язана зберігати анонімність рецензентів і авторів в рамках процесу рецензування.

В процесі співпраці з редакцією, головний редактор відповідає на можливі апеляції авторів проти зауважень рецензентів і на інші скарги.

Редакція має повною відповідальністю і повноваженнями приймати / відхиляти матеріал.

Обов'язки рецензентів

Рецензент повинен бути об'єктивним в оцінці.

Рецензент не повинен зловживати інформацією, вказаною в даній статті для особистої чи іншої вигоди.

Обов'язки редколегії

Редакційна колегія постійно докладає зусиль для підвищення професійного і формального якості журналу, підтримує свободу слова і, відповідно до загальноприйнятих норм етики, завжди готова публікувати виправлення, спростування і вибачення за попередньою домовленістю.

Редакційна колегія випускає інструкції, що стосуються всієї редакторської роботи (інструкції для авторів, керівництво для рецензування та рецензентів і т. д.).