Головна

Назва журналу: Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

ISSN 2310-0583 (Print)

Видається з 2000 року

Проблематика: Висвітлення актуальних культурологічних, філософських та етико-естетичних проблем музикознавства, питання історії та теорії музичного мистецтва і культури, прогресивні школи і новітні методики підготовки музичних виконавців.

Засновник: Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, англійська.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1193 від 11.04.2024 року.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

Галузь знань: культура і мистецтво.

Спеціальності: 025 - Музичне мистецтво.

Наукові збірки індексуються в міжнародних наукометричних базах даних:
Research Bible, Google Scholar, Бібліометрика української науки, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Головний редактор: Зінків Ірина Ярославівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал  дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій.