Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Зінків Ірина Ярославівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0406-3370

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Катрич Ольга Тарасівна, кандидат мистецтвознавства, професор, Вчений секретар Вченої Ради, завідувач відділу аспірантури, асистентури-стажування та докторантури, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2222-1993

Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Дійсний член Європейської академії наук, завідувач кафедри історії музики, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0117-5078

Кронес Гартмут, доктор філософії, професор, професор інституту дослідження музичного стилю, Університет музики і театру у Відні, Австрія

Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, Одеська національна музична академія iменi А.В. Нежданової, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2071-9587

Черевко Катерина Петрівна, доктор філософії, доцент, доцент кафедри теорії музики, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5877-4429

Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України України, професор кафедри історії світової музики, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4931-4652