ВІЗАНТІЙСЬКИЙ ХОР АНТОНОВИЧА В УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ АКЦІЯХ: ЗНАЧЕННЯ І РИЗИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0583-2022-48.03

Ключові слова:

М. Антонович, Візантійський хор, еміграція, радянські спецслужби

Анотація

Досліджується діяльність Візантійського хору М. Антоновича у повоєнні десятиліття у світовому культурно-мистецькому середовищі. На підставі опрацювання іноземної та української періодики того часу, архівних матеріалів особового походження, а саме епістолярію та щоденника М. Антоновича, які знаходяться в його архіві в Інституті церковної музики УКУ (Львів), розглядається участь хору у різних мистецьких заходах та реакція на них у пресі. Участь Візантійського хору у політичних українських акціях на честь роковин Є. Коновальця засвідчує, що, незважаючи на нагляд радянських спецслужб, М. Антонович розумів велике політичне значення у таких заходах української музики, яка була потужним фактором національної ідентифікації українців в еміграції і кожного разу стверджувала оригінальність і самобутність української музики у світі.

Посилання

Граб У. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десятиліть. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2019. Серія «Історія української музики: дослідження». Вип. 27. 456 с.

Граб У. Українськість як константа виконавського стилю «Візантійського хору» Мирослава Антоновича. Студії мистецтвознавчі. Київ : Вид-во ІМФЕ, 2017. Ч. 3 (59). С. 31–39; Граб У. Психологічний вимір диригентської діяльності Мирослава Антоновича: за лаштунками тріумфу. Студії мистецтвознавчі. Київ : Вид-во ІМФЕ, 2019. Ч. 1. С. 39–45.

Карась Г. Феномен Мирослава Антоновича та його «Візантійський хор»: штрихи до портрета диригента. Musica Humana. Ч. 3. С. 11–22.

Лазаревич Є. Візантійський хор М. Антоновича в контексті європейського хорового виконавства другої половини ХХ століття : дис. на здобуття канд. мист-ва за спец. : 17.00.03. Львівська нац. муз. акад. ім. М. Лисенка. Львів, 2018.

Червінський І. «Візантійський хор» Мирослава Антоновича та його дискографія. Καλοφωνία : науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів : Вид-во ЛБА, 2002. Ч. 1. С. 161–174.

Extase en devotie in de zang van het Byzantijns Koor. Trouw. 30 Nov. 1954 року. С. 1.

Жданович О. Утрехтський хор у Парижі. Українське слово. 1 травня 1955. С. 6. (1, 6).

Антонович М. Щоденник. Запис від 21 квітня 1955 року. С. 158.

Великий концерт у Льєжі. Вісті. Бельгія, 15 вересня 1954. С. 2.

Антонович М. Щоденник. Запис від 14 жовтня 1959 року. С. 213.

Великий концерт у Льєжі. Вісті. Бельгія, 15 вересня 1954. С. 2.

У Десятиріччя Смерті Славної Пам’яті Євгена Коновальця. Новий шлях. 9 червня 1948. Ч. 46. C. 8.

Кушпета О. Вбивство Євгена Коновальця у світлі нідерландських публікацій. Євген Коновалець та його доба. 1974. Мюнхен : Видання фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. С. 930–956.

Кучерук О. Роттердам ‒ 23 травня 1938 року (До річниці загибелі Голови ОУН Євгена Коновальця). Історія УВО та ОУН У 1920–1939 рр. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2012. Збірник 17. URL: http://shron3.chtyvo.org.ua/Kucheruk_Oleksandr/Rotterdam__23_travnia_1938_roku_do_richnytsi_zahybeli_holovy_OUN_Ye_Konovaltsia.pdf (дата звернення: 20.06. 2020).

Russen spioneren al sinds jaren 1950 in Nederland. Geschiedenis magazine. 16 жовтня 2018 р. URL: https://geschiedenismagazine.nl/russen-spioneren-al-in-1950-in-nederland (дата звернення: 24.06.2020).

Веденеев Д. Атеисты в мундирах. Советские спецслужбы и религиозная сфера Украины. Litres. 2017. URL: https://books.google.com.ua/books?id=TQajDgAAQBAJ&hl=uk&source=gbs_navlinks_s (дата звернення: 24.06.2020).

Антонович М. Три епізоди із зустрічей з Блаженнішим Патріархом Йосифом. Καλοφωνіα : науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2006. Ч. 3. С. 200.

Юрій Юзич. Модест Семирозум – забутий командир бою під Крутами. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/01/29/153597/ (дата звернення: 24.06.2022).

Антонович М. Щоденник. Запис від 29 травня 1958 року. С. 293–294.

K. v. d. Zwiep. Oekraїners uit Utrecht al zingend door Europa. Het Vrije Volk. 18 Juni 1964. Р. 8.

Кушпета О. Пісня промощує шлях політиці. Шлях перемоги. 18 березня 1956 року. С. 3–4.

Маценко П. Лист до М. Антоновича від 3 березня 1986 року, Вінніпеґ. Листування. Арк. 1. Машинописний оригінал.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02