ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0583-2022-48.07

Ключові слова:

музичне життя, інфраструктура, сучасність, соціокультурний простір, локальне середовище, мультикультурність

Анотація

У статті з’ясовано особливості сучасного музичного життя в мультикультурному контексті глобалізаційних процесів, уточнено значення поняття інфраструктури в проєкції на українське музичне мистецтво сьогодення. За мету розвідки поставлено дослідження регіональних особливостей музичного буття у ракурсі інфраструктури сучасного українського соціокультурного простору. Орієнтовано на використання комплексу методів, серед яких пріоритетними стали порівняльно-узагальнюючий, теоретичний та аналітичний. Узагальнено вплив суспільних інтересів та мистецьких потреб соціуму, культурно-мистецьких традицій та локальних звичаїв на категорію інфраструктури музичного життя. Авторка дійшла висновку, що на формування аналізованої проблеми впливають низка факторів, серед яких слід виокремити такі: географічне розташування того чи іншого соціокультурного простору; зміна динаміки інтересу слухацької аудиторії до локальних культурних та музичних надбань; наявність більшої чи меншої кількості різних національних спільнот у певній локації, інтенсивність їхньої культурної та соціальної взаємодії; інфраструктурна скупченість чи розосередженість музичних інституцій у певному регіональному середовищі; наявність музичної спільноти як цінного потенціального фактору професіоналізації музичного життя; ступінь музичної соціалізації населення як показник загальної культурно-духовної освіченості та затребуваності у музично-освітніх осередках; ступінь економічного та соціального розвитку певного регіону, який позначається і на ділянці забезпечення фінансових потреб музичних осередків; застосування сучасних технологій у питанні збереження, поширення та оцифрування музичної інформації та фондів; розвинений технічний, ефективний культурний і менеджерський потенціал та ін. З’ясовано, що подальший розвиток означнеої теми полягає у вивченні трансформації інфраструктури сучасного музичного життя у контексті глокалізаційних процесів.

Посилання

Антонова М. Іван Остапович і Тарас Демко про успішний культурний менеджмент в Україні. The Claquers. 19.04.2021. URL: https://theclaquers.com/posts/6673 (дата звернення: 30.10.2022).

Єрменчук О.П. Сутність та зміст поняття «інфраструктура» в контексті захисту критичної інфраструктури. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 11(193). 2017. С. 36.

Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації. Аналітичне дослідження / ред. кол. І. Садчикова, М. Коваль. Київ : ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», Фонд імені Фрідріха Еберта, 2017. 108 с. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13246.pdf (дата звернення: 25.08.2022).

Ковальчук В. Політична економія Жана-Батиста Сея. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Тернопіль, 2013. № 1. С. 175–183. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/8924/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92..pdf (дата звернення: 27.09.2022).

Ластовецька-Соланська З. Категорія інфраструктури в проекції на сучасну музичну культуру України. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 30 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 112–116.

Яскажук Т.С. Развитие и современное состояние информационной инфраструктуры музыкальной деятельности. Культурология. 2008. С. 45–48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-i-sovremennoe-sostoyanieinformatsionnoy-infrastruktury-muzykalnoy-deyatelnosti/viewer (дата звернення: 13.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02