ФІЛОСОФСЬКІ ТЕЧІЇ МОДЕРНІЗМУ І ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ МУЗИЧНІ ТЕОРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0583-2022-48.02

Ключові слова:

київська музично-теоретична школа, західноєвропейські модерністичні тенденції, концептуальні ідеї

Анотація

У статті вказано на деякі прикмети перших десятиліть ХХ ст., пов’язані з трансформацією філософських поглядів. Зміни проявилися в появі принципово нових галузей знань, орієнтованих на людину, її сутність, свободу творчого самовияву. Молода українська наука про музику шукала свого самовизначення, предметних осягів, засад ідейної розбудови, відповідних підходів і методології. Значний вплив у цій справі мали найновіші західні тенденції. Зіставлення найпоширеніших західноєвропейських філософських позицій з провідними ідеями перших фахових музикознавців, які працювали тоді в Києві, доводить їх тісний зв’язок. У вченнях про музичне мислення та структуру музичної мови провідних діячів тогочасної Київської музично-теоретичної школи Б. Яворський і А. Буцькой свідомо або інтуїтивно втілювали ідеї багатьох визнаних на Заході філософів-модерністів (особливо Е. Гуссерля, А. Бергсона, В. Вельфліна). Це доводить, що перші в Україні фахові музикознавці в неоднозначний період української історії не просто перебували в інтелектуальному полі західноєвропейської філософської думки, а на її основі розвивали власні перспективні наукові теорії.

Посилання

Буцкий Ан. Музика в творчости життя. Музика. 1923. Ч. 1. С. 14–18.

Буцкой Ан. Походження музичної матерії. Музика. 1923. Ч. 6–7. С. 3–12.

Гнатишин О.Є. До історії української музичної науки: поява методу «радянського музикознавства». Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2022. № 1. С. 130–136.

Гнатишин О. Історичний вимір українських музично-історичних концепцій. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 600 с.

Лисий І. Національно-культурна ідентичність філософії: сім наближень до теми. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. 179 с.

Федорук О. Український авангард. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті. Кн. перша: Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Київ : Видавничий дім А+С, 2006. С. 9–68.

Яворский Б. Избранные труды. Ч. 1. Москва : «Советский композитор», 1987. 366 с.

Яворский Б. Статьи. Воспоминания. Переписка / Ред.-сост. И.С. Рабинович. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва : «Советский композитор», 1972. 711 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02